یک هفته و چند چهره یا گزارشی از یک تجمع

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید