آرشیو ماهانه: دی ۱۳۹۶

«محمدعلی کلی»؛ مردی که همیشه قهرمان می‌ماند

«محمدعلی کلی»؛ مردی که همیشه قهرمان می‌ماند

خبرگزاری مهر: اگر پدرومادرها شب‌ها برای کودکان خواب‌آلوده‌شان  افسانه می‌بافند و از دیو و دلبرهای خیالی حرف می‌زنند. اگر قصه‌های افسانه‌ای قهرمانی را تعریف می‌کنند که حریفی ندارد و همه‌چیز در قدرت دست‌هایش ممکن...