آرشیو ماهانه: تیر ۱۳۹۶

روبرت شومان، از نبوغ تا جنون

روبرت شومان، از نبوغ تا جنون

برترین ها: روبرت شومان یکی از آهنگسازان بزرگ دوره رومانتیک در موسیقی کلاسیک آلمان است. او در زندگی کوتاه و پررنج خود آهنگ‌هایی بسیار زیبا در قالب‌های گوناگون به یادگار گذاشته است. این آهنگساز...

این روحانی، روحانی دیگری است

این روحانی، روحانی دیگری است

هفته نامه مثلث – امید کرمانی ها:    فضای پساانتخابات ریاست جمهوری در این روزها محل بحث و تحلیل است و یکی از مهم ترین موضوعات مورد تحلیل نیز ویژگی های رفتاری، کرداری و...